Ondska

Ondska är en TV-serie som detaljgranskar de bakomliggande orsakerna till några av de senaste årens mest omskriva mord i Sverige. Programmet studerar händelseförloppen och gärningsmännen, deras bakgrund, tankar och känslor. Fanns det en utlösande faktor, en specifik händelse som förvandlade till synes vanliga medborgare till bestialiska mördare? Ondska söker svaren på om gärningsmännens handlingar kunde ha förutsetts och undvikits, fanns det varningstecken och en gemensam nämnare?