Log in to see this video.

Efterlyst Special

Favorit

Efterlyst Special är en fördjupning av Efterlyst där den erfarna och kunniga redaktionen bakom Efterlyst tar upp bekanta och särskilt intressanta fall i reportageform. Fallen analyseras och gås igenom på sätt som visar att sanningen kanske inte är så enkel som den först tycktes vara... Se säsongerna här!