Family Guns

Favorit

Varje dag är en väpnad insats för Christian och Alex som köper, säljer, byter och restaurerar några av världens mest sällsynta skjutvapen. Men med två experter i familjen, under samma varuhustak, blir konflikterna ofta lika explosiva som de vapen de säljer. Familjedynamiken är unik i butiken Cranmers’ International Military Antiques, där man dagligen ställer sig frågor i stil med ”ska jag köpa en stridsvagn från Koreakriget för två miljoner kronor idag?” och ”borde jag investera i en brittisk kanon från kolonialtiden för 200 000 kronor, eller hoppas att den först ökar i värde?”.