Log in to see this video.

Skönhetsfällan Sverige

Favorit

Allt fler svenskar lägger sig under kniven i hopp om att bli vackrare eller för att rätta till något som skapar fysisk eller psykisk plåga. Vissa tar till och med stora risker hos laågpriskliniker utomlands. Men i takt med att allt fler ingrepp utförs oökar också antalet patienter som är missnöjda eller till och med fått men för livet av en kirurgs inkompetens. I Skönhetsfällan hjälper vi ett antal personer som har misslyckade operationer bakom sig. Se hela nya säsongen