Lyxfällan - Hur gick det sen?

Lyxfällans experter Patrick Grimlund och Magnus Hedberg gör återbesök hos familjer som tidigare varit med i programmet. Vad händer när kamerorna slocknar och experternas råd måste omsättas i praktiken? Det här är Lyxfällan: Hur gick det sen?