[Adult Swim]: Mr Pickles

Favorit

Familjen Goodman lever med sin älskvärda hund Mr Pickles, en avvikande border collie med sataniska inslag. Mr Pickles, en avvikande border collie med sataniska karaktärsdrag.