A Cinderella Christmas

Favorit

Under en maskeradbal träffas den spirande eventplaneraren Angie Wells och den förmögne playboy´n Nicholas Karmichael som behöver gifta sig snart för att få ta del av ett arv. Angie måste välja mellan att följa sin livsdröm eller sitt hjärta. Ska hon följa sin dröm eller sitt hjärta?