Emergence

Polischefen Jo tar sig an en flicka som hittats på platsen för en mystisk olycka, helt utan minne. Snart blir Jo indragen i en konspiration som verkar kretsa kring flickans okända identitet.
  • Spela Säsong 1 - Avsnitt 13