UFO's: Declassified

Favorit

Över hela världen finns det statliga anläggningar som innehåller tusentals sekretessbelagda och topphemliga filer där iakttagelser av ufon, möten med utomjordingar och andra konstiga och oförklarliga händelser dokumenterats. Dessa topphemliga filer innehåller observationer från ögonvittnen, djupintervjuer och förhör, men också detaljerade militärrapporter som aldrig offentliggjorts. I åratal har dessa känsliga uppgifter varit otillgängliga, fram tills nu.