TV3 Dokumentär: I huvudet på en mördare

Favorit

I ”TV3 Dokumentär: I huvudet på en mördare” granskar vi fyra av Sveriges mest uppmärksammade mordfall ur helt nya synvinklar, däribland Peter Mangs och Jonna Henningsson. Genom intervjuer med personer i mördarnas närhet, psykologiska experter, poliser, arbetskamrater och kärlekar försöker vi urskilja drivkrafterna bakom brotten och se vilka nyckelhändelser i livet som formar mördaren. Vilka omständigheter är det som gör att just den här personen går över gränsen och tar en annan människas liv? Se alla avsnitt här