Slagfältets söner

Favorit

I denna actionspäckade serie får vi en inblick i det senaste kapitlet från Afghanistan, sett från USA:s marinkårs perspektiv. Vi följer med till krigets frontlinjer när tiotusentals trupper drar sig tillbaka från landet. Kapten Ben Middendorf leder de marina styrkor som stannar kvar för att slutföra sina uppdrag. Dessa soldater tar upp kampen direkt med talibanerna och måste lokalisera, bekämpa och slutligen förinta fienden.