Inkvisitionen

Favorit

Inkvisitionen belyser ett mörkt och blodigt kapitel av europeisk historia. Vi får höra berättelser om religiösa män som bränts till döds och se oskyldiga människor falla offer för religiösa fanatiker och psykopater. Den här serien skildrar hemska gärningar som har utförts i trons namn; från religionsförföljelse till tortyr och avrättning av häxor och helbrägdagörare.