• Senaste nytt

  31 jan 2020

  Tre förödande krascher dominerar i media världen över och sätter stark press på utredarna att finna orsaken.

 • Nybörjarmisstag

  31 jan 2020

  Piloter genomgår hundratals timmar av utbildning och tester, men även de mest erfarna kan begå misstag med dödliga konsekvenser.

 • På kollisionskurs

  31 jan 2020

  I efterdyningarna av dödliga tragedier som hade kunnat undvikas kammar utredarna igenom resterna av tre separata flygkollisioner i syfte att undvika ytterligare en dödlig krasch.

 • Döda motorer

  31 jan 2020

  En Airbus börjar brinna på väg till Hong Kong och besättningen försöker undvika en katastrofal landning till havs.

 • Bränsleproblem

  31 jan 2020

  Tre mystiska olyckor ska utredas. I slutändan visar sig samtliga tre ha samma orsak: bränsletanken.

 • Farlig last

  31 jan 2020

  Tre felbalanserade plan tvingar utredarna att ifrågasätta samtliga beräkningar.

 • Landningsbana i sikte

  31 jan 2020

  Om piloterna inte är beredda när landningsbanan syns kan en landning snabbt förvandlas till en tragedi.

 • Dödlig förvirring

  31 jan 2020

  Tre dödliga designfel uppmärksammas världen över och riktar allas blickar mot haveriutredarna.

 • Radiotystnad

  31 jan 2020

  Radiotystnad mellan piloter och kontrolltorn kan betyda många olika saker, men bara fysiska bevis kan avslöja sanningen.

 • Designfel

  31 jan 2020

  Rumslig förvirring förorsakar många flygolyckor. Även erfarna piloter kan drabbas av dess subtila men dödliga effekter.