Att bygga underverk

Favorit

Ett monument är allt som kvarstår av en civilisation långt efter att den dött ut. Det är en exceptionell, arkitektonisk bedrift och den mest avancerade uttrycksformen av teknisk briljans hos en tid och plats. Men de är också fulla av både mening och budskap. Dessa kolosser är mer än allt annat filosofiska och estetiska projekt, de fysiska manifestationerna från tankeskolorna. Målet med den här serien är att inte bara skildra skönheten och historien bakom dessa monument, men också deras filosofiska andemening.