Andra världskrigets hemliga krig

Europa var invaderat av nazister mellan maj 1940 och juni 1944. Winston Churchill försökte blidka Stalins raseri genom att inleda en bombkampanj i Tyskland. Men de allierade förde även ett dödsbringande krig på marknivå. Detta krig utkämpades i hemlighet och involverade otaliga tappra dåd, men även hänsynslöshet, dubbelspel och svek. Europeiska agenter kunde inte lita på någon.