Sekretesspolicy

Nordic Entertainment Group Ltd, 610 Chiswick High Road, London W4 5RU, (”vi”, ”oss” eller ”vår”) är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter. Det är viktigt för oss att din integritet skyddas och respekteras när du använder Viafrees tjänster, besöker vår webbplats eller använder våra appar (”våra Tjänster”). Sekretesspolicyn innehåller information om vilka personuppgifter vi samlar in om dig, varför vi samlar in dem och hur vi använder dem. Den förklarar också hur du kan utöva dina rättigheter när du ger oss förtroendet att behandla dina personuppgifter. Läs denna sekretesspolicy noga så att du känner till innehållet i den. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss via kontaktuppgifterna längst ner i policyn.

Observera att våra Tjänster kan innehålla länkar till eller från andra webbplatser som tillhör våra samarbetspartner, annonsörer och dotterbolag. Om du följer en länk till en sådan webbplats eller utnyttjar en tjänst från en tredje part är det viktigt att du vet att de har sina egna sekretesspolicyer och att vi inte kan ta på oss något ansvar för deras behandling av dina personuppgifter. Det är därför viktigt att du läser deras sekretesspolicyer innan du lämnar ut några personuppgifter till dem.

UNDERÅRIGA

Det är viktigt för oss att barns säkerhet och integritet skyddas på nätet och vi marknadsför inte medvetet produkter/tjänster mot barn under 15 år eller medvetet samlar in deras personuppgifter.

VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN OM DIG?

Vi kan samla in personuppgifter om dig när du besöker, ansluter till, anmäler dig för, deltar i, skapar ett konto för eller gör personliga köp inom eller i övrigt använder våra Tjänster (inbegripet eventuella tävlingar, användartester och användarundersökningar inom tjänsterna). Vilka personuppgifter vi samlar in beror på omständigheterna och vilka tjänster du använder, men kan utgöras av följande:

Personuppgifter som du själv väljer att lämna till oss när du skapar ett konto:

 • namn, e-postadress och postnummer
 • kön
 • födelsedatum
 • användar-ID, lösenord och kontoålder
 • annan information som du uppges vid kontoregistrering

Användargenererade personuppgifter när du använder ditt konto:

 • uppgifter om vilka program du tittar på, inbegripet hur långt i programmet du har kommit,
 • uppgifter om ditt beteende, såsom tittarbeteende, stjärnmärkning och hur du navigerar i våra Tjänster,
 • uppgifter om dina besök i våra Tjänster, vilket exempelvis kan vara datatrafik och andra kommunikationsdata samt vilka resurser du har tillgång till,
 • dina köppreferenser, exempelvis hur du reagerar på annonser eller kampanjer,
 • uppgifter avseende din dator och mjukvara, som unikt ID, din IP-adress, ditt operativsystem, vilken typ av webbläsare du har, anslutningshastighet och internetleverantör.
 • annan information som du lämnar när du ansluter till våra tjänster.

Personlig data som du lämnar på andra sätt:

 • information som vi ber dig lämna när du anmäler ett problem med våra Tjänster
 • användarinformation som du väljer att lämna till oss för forskningsändamål (betyg, omdömen, svar på undersökningar och andra förfrågningar)
 • socialt mediekonto
 • svar som du lämnar när du deltar i tävlingar och undersökningar

Vi kan också använda cookies och liknande teknologi för att samla in uppgifter om hur du använder våra Tjänster. Du kan läsa mer om detta i vår cookiepolicy som finns på https://www.viafree.se/cookie-policy

Personuppgifter som vi samlar in från tredje parter

Vi kan komplettera den information som vi samlar in om dig med information som vi får från tredje parter och genom användning av webbplatser, produkter eller tjänster hos andra bolag i vår koncern Nordic Entertainment Group ("NENT Group").

Vad händer om du ansluter ditt sociala nätverk till våra Tjänster?

Du kan ansluta till delar av våra Tjänster med ett socialt nätverkskonto, såsom ett Facebook-konto, t.ex. när du skapar ett konto för våra Tjänster. Om du väljer att ansluta till våra Tjänster med ett socialt nätverkskonto samlar vi in vissa uppgifter om detta konto för de ändamål som beskrivs under rubriken ”Varför samlar vi in dina personuppgifter?”. Vi samlar bara in uppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna utföra de tjänster du efterfrågar när du loggar in med ditt sociala nätverkskonto.

Observera att den här sekretesspolicyn inte gäller när du använder tjänsterna på ditt sociala nätverkskonto. När du använder dem gäller istället den sekretesspolicyn och andra policyer som utges av de företag som tillhandahåller dem.

VARFÖR SAMLAR VI IN DINA PERSONUPPGIFTER?

Våra ändamål

Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:

A) För vårt avtalsförhållandes skull:

 • För att anpassa dina upplevelser av våra Tjänster till dig personligen utifrån din användning och ditt beteende för att kunna tillhandahålla det innehåll som är mest intressant för dig vid rätt tidpunkt och på rätt plats.
 • För att du ska kunna använda våra appar på sociala medier, förutsatt att du väljer att använda dem i dina säkerhetsinställningar. Detta kan exempelvis innebära att du väljer att använda Facebook som autentiseringsmetod.
 • För att meddela dig om ändringar i våra Tjänster.
 • För att genomföra enkäter och användartester som hjälper oss ge dig en bättre upplevelse av våra Tjänster.
 • För att skicka dig erbjudanden, nyheter, information, produkter eller tjänster som du ber oss om.

B) För våra berättigade ändamål:

 • För att genomföra analyser på en aggregerad nivå i syfte att förbättra våra produkter och tjänster.
 • För att rikta reklam så den blir mer relevant för dig.
 • För att tillhandahålla annonsörer med rapporter på aggregerad nivå om vilka målgrupper de har nått med sina kampanjer.
 • För att dela dina uppgifter med andra bolag i NENT Group koncern när det krävs för administrativa ändamål eller för att tillhandahålla våra Tjänster till dig.
 • För att använda IP-adresser, enhetsidentifierare eller annan nödvändig information för att blockera oegentlig användning av tjänster i syfte att skydda våra Tjänster eller i övrigt att verkställa och tillämpa våra allmänna villkor.
 • För att förbättra våra Tjänster, identifiera överträdelser och skydda dina uppgifter med hjälp av loggfiler.
 • För att tillhandahålla uppgifter i samband med fusioner och företagsförvärv inom ramen för den affärsmässiga och strategiska ledningen av vår verksamhet.
 • För att kunna skicka dig produkterbjudanden, nyheter, information samt produkter eller tjänster som vi tror att du kan vara intresserad av, inbegripet att anpassa reklam så att den hänför sig till sådant som du troligen är intresserad av.
 • För analys- och statistikändamål i syfte att förbättra våra Tjänster.
 • För att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

C) För marknadsföringsändamål:

 • För att skicka direkt marknadsföring till dig med e-post eller sms, som också kan innehålla erbjudanden, nyheter eller information i samband med våra Tjänster, om du har samtyckt till detta. Observera att du när som helst kan avanmäla dig från sådana meddelanden genom att ändra inställningarna på ditt konto, på kontosidan, eller genom att klicka på länken ”Avanmälan”.

D) Vi kan också behandla dina personuppgifter om det är nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla en rättslig förpliktelse eller ett myndighetsbeslut.

Vilken rättslig grund i dataskyddsförordningen åberopar vi som stöd för vår personuppgiftsbehandling?

Den personuppgiftsbehandling som sker för de ändamål som beskrivs i

– punkt (A) är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig,
– punkt (B) är nödvändig för våra berättigade intressen att utveckla, hantera, skydda och marknadsföra våra Tjänster samt för den affärsmässiga och strategiska ledningen av vår verksamhet,
– punkt (C) äger endast rum om vi har mottagit samtycke från dig till sådan behandling,
– punkt (D) är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse eller ett myndighetsbeslut.

Har du en obligatorisk skyldighet att lämna dina personuppgifter?

När vi ber dig om personuppgifter som vi har angett är ”obligatoriska” på något sätt, t.ex. genom att markera dem med en asterisk (*), rör det sig om personuppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna tillhandahålla våra Tjänster (på grund av lag, avtal eller administrativa, tekniska eller andra skäl). Vissa personuppgifter krävs dock bara när du använder vissa särskilda funktioner, använder vissa valfria delar av tjänsten eller ber oss eller våra partner om vissa resurser, erbjudanden, kampanjer, program m.m. Vi kommer att ange detta innan vi samlar in sådana personuppgifter från dig.

VEM KAN VI LÄMNA UT DINA PERSONUPPGIFTER TILL?

Överföring av uppgifter inom vår koncern

Vi kan lämna ut dina personuppgifter till andra bolag i NENT Group koncern om det krävs för administrativa ändamål eller för att vi ska kunna tillhandahålla våra Tjänster till dig. Om du samtycker till det kan vi också lämna ut dina personuppgifter till bolag i NENT Group koncern för marknadsföringsändamål. Bolag i NENT Group koncern som får tillgång till dina personuppgifter följer rutiner som överensstämmer med denna policy.

Partner, sponsorer och annonsörer

Vi kan lämna ut dina personuppgifter till våra partner och sponsorer när du deltar i undersökningar eller tävlingar inom våra Tjänster. Vi kan också lämna ut dina personuppgifter till våra partner och annonsörer i andra fall, men bara om du har bett oss att göra det eller lämnat samtycke till det.

Som vi beskrev ovan kan vi också använda uppgifter på aggregerad nivå för att kontrollera hur våra Tjänster används så att vi kan förbättra och utveckla dem och vi kan lämna ut sådana aggregerade uppgifter till tredje parter, t.ex. innehållspartner och annonsörer. Aggregerade uppgifter av sådant slag innehåller inte några personuppgifter som kan kopplas till dig.

Tredje parter för säkerhetsändamål eller andra berättigade ändamål

Vi kan också lämna ut personuppgifter till tredje parter om vi har skälig anledning att tro att detta är nödvändigt:

 • för att uppfylla giltiga rättsliga förpliktelser som att svara på stämningsansökningar, fullgöra domstolsförelägganden eller efterkomma tillstånd till husrannsakan och i övrigt såsom tillåts enligt lag,
 • för att skydda våra rättigheter eller tillgångar som tillhör oss eller våra kunders eller anställdas säkerhet,
 • för att förebygga missbruk eller bedräglig, skadlig, obehörig eller olaglig användning av eller prenumeration på våra Tjänster samt för att skydda vårt nätverk och våra Tjänster, enheter och användare från sådan användning,
 • för att framställa eller försvara oss mot klagomål eller rättsanspråk i domstol, administrativa eller andra förfaranden,
 • för att fastställa kreditrisk, för rapporteringsändamål och för att erhålla betalning för våra Tjänster,
 • som en del av fusioner och företagsförvärv, förutsatt att den potentiella köparen eller säljaren åtar sig att respektera dina personuppgifter på ett sätt som överensstämmer med vår sekretesspolicy,
 • till utomstående revisorer och tillsynsmyndigheter.

Tredjepartsleverantörer

Vi kan anlita tredjepartsleverantörer för att utföra tjänster åt oss, såsom att tillhandahålla infrastruktur och IT-tjänster (exempelvis datalagring), hantera kredit- och betalkortsbetalningar, tillhandahålla tjänster till våra kunder, samla in skuldbedömningar, förbättra uppgifter, behandla kundförfrågningar samt genomföra annan statistisk analys. Tredjepartsleverantörerna har tillgång till dina personuppgifter när de utför dessa tjänster, men har endast rätt att behandla dem på våra vägnar och i enlighet med våra instruktioner.

ÅTKOMST TILL ANDRA WEBBPLATSER I NENT GROUP KONCERNEN

När du vill använda våra Tjänster måste du logga in med en e-postadress och ett lösenord eller använda ett socialt nätverkskonto. När du ansluter till Viafree eller en annan tjänst inom NENT Group som är kopplad till Viafree kan du få tillgång till andra webbplatser inom NENT Group. Varje gång du kommer till en ny webbplats eller grupp av webbplatser kan du dock behöva godkänna de allmänna villkoren, sekretesspolicyn och cookiepolicyn för respektive webbplats och dessa kan vara annorlunda än våra. Varje gång du loggar in på en av våra webbplatser kommer ditt användarnamn och lösenord användas för att verifiera att du prenumererar på en av våra webbplatser. Informationen kommer inte att lämnas ut utanför NENT Group koncern, annat än som anges i de undantag som beskrivs under rubriken ”Vem kan vi lämna ut dina personuppgifter till?” ovan.

VAR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

De personuppgifter vi samlar in från dig kan överföras till och lagras på en plats utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”), inbegripet en plats som inte är en av dem som kommissionen har fastställt säkerställer en adekvat skyddsnivå. Personuppgifterna kan lämnas ut till andra bolag i NENT Group koncern som är etablerade utanför EES och behandlas av personal som arbetar för oss eller en av våra leverantörer. Denna personal kan exempelvis arbeta med att fullgöra din beställning, hantera dina betalningsuppgifter och utföra våra supporttjänster. Vi vidtar alla rimliga nödvändiga åtgärder för att se till att dina personuppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna sekretesspolicy och har vidtagit lämpliga skyddsåtgärder för att skydda dem. Om du vill veta mer om dessa skyddsåtgärder eller vill ha en kopia av dem är du välkommen att kontakta oss via kontaktuppgifterna längst ner i denna policy.

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi sparar bara dina personuppgifter så länge som det krävs för de ändamål som beskrivs ovan under rubriken ”Varför behandlar vi dina personuppgifter?” Vi raderar dem sedan på ett säkert sätt eller, i vissa fall, anonymiserar dem. Vi genomför regelbundet kontroller för att fastställa när personuppgifter ska raderas. Eftersom vi behandlar dina personuppgifter för olika ändamål kommer den tid som dina uppgifter faktiskt sparas att variera beroende på omständigheterna.

Normalt gäller följande lagringsperioder:

Typ av uppgifter Vad är det? Lagringstid
Användaruppgifter Bl.a. information om hur du använder och navigerar genom Viafrees tjänster och vilket innehåll du tittar på och när du tittade på det. Till dess kontot raderas (behandlas i fem år)
Svar på undersökningar Bl.a. information om dina svar på frågor i olika undersökningar rörande tjänsten som Viafree skickar ut 2 år
Deltagaruppgifter för användbarhetstestning Bl.a. information som du lämnar när du visar intresse för att delta i Viafrees användbarhetstestning 3 månader
Kundtjänstuppgifter Bl.a. information som du lämnar när du har kontakt med Viafrees kundtjänst och röstinspelningar som görs i utbildningssyfte 3 år (ärendeloggar och textdialog)
Kontouppgifter Bl.a. information om ditt konto, som användarnamn och lösenord Till dess kontot raderas
Kraschloggar och loggfiler Information om fel och kraschar som används för att hitta och rätta fel 3 månader

Efter 4 års inaktivitet på ditt konto (ingen inloggning på Viafrees tjänst) kontaktar vi dig och ber dig logga in på ditt Viafree-konto för att behålla tjänsten. Om du väljer att inte logga in på kontot kommer det att raderas.

HUR SKYDDAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Det är mycket viktigt för oss att skydda dina personuppgifter. Alla personuppgifter som du lämnar till oss lagras på säkra servrar och vi tillämpar robusta processer för att skydda dem mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, ändringar, avslöjanden eller förstöring. Alla betalningstransaktioner krypteras med allmänt erkända teknologier i branschen och omfattas av säkerhetsnormer från PCI Security Standards Council.

Även om vi arbetar hårt för att skydda dina personuppgifter kan vi inte garantera att de säkerhetsåtgärder vi vidtar kommer att förebygga varje försök till obehörig åtkomst, användning eller avslöjande av dina personuppgifter. Vi har dock beredskapsrutiner för att hantera eventuella fysiska eller tekniska incidenter snabbt och begränsa de eventuella negativa effekterna av en sådan incident.

HUR FÅR DU TILLGÅNG TILL DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi förstår att du ibland kanske vill ha mer information från oss om dina personuppgifter och hur de behandlas eller att du ibland kan behöva uppdatera eller rätta personuppgifter som du har lämnat till oss. I detta sammanhang har du bland annat följande rättigheter:

 • Rätt till tillgång till dina personuppgifter: Du har rätt till en bekräftelse från oss på om vi behandlar personuppgifter som rör dig och, i sådana fall, att få tillgång till personuppgifterna och information.
 • Rätt till rättelse: Om du anser att personuppgifter som vi behandlar om dig är felaktiga har du rätt att kräva att vi rättar dem.
 • Rätt till radering av personuppgifter (rätt att bli bortglömd): Under vissa omständigheter, t.ex. om dina personuppgifter har behandlats på ett olagligt sätt eller om du har återkallat ett samtycke du tidigare lämnat (om personuppgiftsbehandlingen stöder sig på samtycke) har du rätt att kräva att vi raderar dina personuppgifter (vilket vi då ska göra).
 • Rätt till begränsning av behandling: Under vissa omständigheter, t.ex. om du bestrider att dina personuppgifter är riktiga eller om du invänder mot att vi har ett berättigat intresse att behandla dina personuppgifter, har du rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas till dess att en lösning har hittats.
 • Rätt att göra invändningar mot behandlingen: Under vissa omständigheter, t.ex. om du ifrågasätter att vi har ett berättigat intresse att behandla dina personuppgifter, har du rätt att invända mot behandlingen av skäl som hänför sig till din specifika situation.
 • Rätt till dataportabilitet: Om behandling av dina personuppgifter sker automatiserat med stöd av samtycke från dig eller för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig har du rätt att kräva att få ut dina personuppgifter i ett maskinläsbart format för att överföra dem till en annan personuppgiftsansvarig.
 • Rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet: Du har rätt att inge klagomål angående vår behandling av dina personuppgifter till den behöriga tillsynsmyndigheten.

Om vår behandling av dina personuppgifter sker med stöd av samtycke från dig har du rätt att återkalla ditt samtycke när som helst (detta påverkar dock inte den behandling som skett med stöd av ditt samtycke innan det återkallades) genom att kontakta oss eller i förekommande fall ändra inställningarna i våra Tjänster.

Vi ber dig kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan om du vill utöva någon eller några av dina rättigheter. Vi kommer att tillämpa affärsmässigt rimliga åtgärder för att besvara en förfrågan från dig inom 30 dagar från mottagandet. Om vi inte kan besvara din förfrågan inom 30 dagar från mottagandet kommer vi att meddela dig om anledningen till detta och när vi tror att vi kommer att kunna fullgöra din begäran.

Vi ber dig också notera att du när som helst kan ändra dina preferenser angående kontakter från oss på din kontosida om du inte längre vill ha viss information från oss. Du kan också utöva denna rättighet när som helst genom att kontakta oss på support@viafree.se.

ÄNDRINGAR I DENNA SEKRETESSPOLICY

Vi kan då och då göra ändringar i vår sekretesspolicy. Det är därför viktigt att du regelbundet kontrollerar den senaste versionen av denna policy. När vi gör ändringar i sekretesspolicyn publicerar vi ändringarna här. Om det rör sig om väsentliga ändringar kommer vi också att meddela dig på ett tydligare sätt, t.ex. genom att skicka e-post till dig. Om vi ändrar denna sekretesspolicy på ett sätt som påverkar hur vi använder dina personuppgifter kommer vi att underrätta dig om vilka åtgärder du kan vidta till följd av dessa ändringar. Vi kommer också arkivera tidigare versioner av denna sekretesspolicy för din kontroll.

KONTAKT

Vi uppskattar alla frågor, anmärkningar och krav rörande denna sekretesspolicy, vilka kan skickas till support@viafree.se.

Vi följer och är bundna av den allmänna dataskyddsförordningen 2016/679, lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning samt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation.

Maj 2018