Frågor och svar

Kostar det något att titta på Viafree?
Viafree är alltid gratis. Vi är en annonsfinansierad tjänst och gratis för dig som tittar, därför kan du inte se program om du har en ad blocker.

Vad behöver jag för att kunna se Viafree?
Viafree stöds av de flesta webbläsarna, dock inte Internet Explorer på Windows 7 vilket beror på att Microsoft inte längre har support för denna version. Vi rekommenderar en internetuppkoppling på minst 2 Mbit/sekund. Du kan testa din hastighet på www.bredbandskollen.se.

Vilka program från TV3, TV6, TV8 och TV10 lägger ni ut på Viafree?
Vi lägger ut alla egenproducerade program på och vissa av våra livesändningar och utländska serier. Allt handlar om vilka rättigheter som följer med när vi köper program.

Hur länge ligger programmen kvar på Viafree?
Våra egna program ligger i allmänhet kvar under en obegränsad tid medan de flesta av våra inköpta serier bara går att se under en bestämd tid. Hur lång tiden är beror på vilka rättigheter som följer med när programmet köps in. När ett program börjar närma sig sitt sista visningsdatum visas en varningstext i anslutning till avsnittet.

Varför är det 18-årsgräns på vissa program?
Eftersom Viafree lyder under Ofcom:s regelverk måste vi ha 18-årsgräns för ett fåtal program med ett innehåll som kan anses olämpligt för minderåriga.

Annonsvänligt Sverige
Annonsvänligt Sverige är en rekommendation avseende lämplig annonsmiljö för konsumenter som IAB Sverige, en medlemsorganisation för digital marknadskommunikation i Sverige, tillsammans med mediaföretag gemensamt formulerat. Aktörerna bakom dokumentet har tagit hänsyn till de tekniska, kommersiella och juridiska aspekterna som utgör stommen i annonsfinansierad digital media. Läs mer om detta initiativ på IAB Sveriges hemsida.
Har du upplevt några problem med reklamen? Skriv gärna till oss på Facebook!